Start

Välkommen till Svampkonsulent Norr!

 

Foto: M Leckström

Vi är svampkonsulenter som är utbildade i Svampkunskap på universitetsnivå. De flesta av oss är även anslutna till Svampkonsulenternas Riksförbunds norra sektion.

Vill du ha hjälp med svampkurser, butiksdemonstrationer eller att identifiera okända svampar kan du vända dig till en svampkonsulent. För att hitta en konsulent nära dig, se kontaktuppgifter under våra medlemmar eller maila oss på info@svampkonsulentnorr.se.

Inbjudan till svampodlingskursen finns här.

 

 

Kallelse till årsmöte i samband med svampodlingskursen:

 

Dagordning

 

 1. Mötets öppnande.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av ordförande vid mötet.
 4. Val av sekreterare för mötet.
 5. Val av två justerare tillika rösträknare.
 6. Behörig utlysning av årsmötet.
 7. Godkännande av dagordningen.
 8. Verksamhetsberättelse.
 9. Ekonomisk rapport.
 10. Revisionsberättelse.
 11. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Medlemsavgift.
 13. Rapporter.
 14. Motioner.
 15. Förslag verksamhetsplan och budget.
 16. Val av ordförande för ett år.
 17. Val av styrelseledamot för två år.
 18. Val av revisor och revisorssuppleant.
 19. Val av suppleanter för ett år.
 20. Val av valberedning.
 21. Övrigas frågor
 22. Mötets avslutande