Nyheter

Till Minne: Hans Marklund

9 juli 1937 - 18 mars 2016

Foto: Hjördis Lundmark, 2012

Hans Marklund 2012.                         Foto: Hjördis Lundmark

Första gången jag talade med Hans Marklund var i telefon, när jag skulle få en plats vid svampkonsulentutbildningen vid Statens skola för vuxna i Härnösand. Det var 27 år sedan och jag förställde mig honom som en tunnhårig man med grå hornbågade glasögon.


Jag träffade istället en man med pigga ögon och stort burrigt hår, en oförglömlig bekantskap. Det skulle bli många samtal och besök i hans hem under åren samt vid alla möten på kurser och annorstädes.


Jag tänker på Barbro, Hans fru, som var hans outtröttliga stöd.


Liksom så många andra, kände jag alltid stöd och uppmuntran från Hans. Han och kamraten Pelle Holmberg blev hedersmedlemmar i Svampkonsulenternas riksförbund och Hans var även hedersmedlem i Svampkonsulent NORR. Han ville komma med på alla våra möten och även fast hälsan sviktade gick det att genomföra med hjälp av hans innerlige vän Stig Norell.


Hans var en stor fotograf och konstnär, med rötter i Jörn i norra Västerbotten, med ett liv i Härnösand, en själ för svampriket och med en del i det mystiska, transcendentala livsväsendet. En mild och god man med stort hjärta, tyvärr med allt svagare röst mot slutet. Han hade fått Parkinsons sjukdom och det var med sorg och dämpade känslor vi såg honom gradvis bli sämre.


Jag tänker ofta på Hans, mina minnen av honom vill jag gärna hålla kvar till de tider han hade kraft och initiativ. Jag kommer aldrig att glömma Hans skapelser både i text och - framförallt - i bild.


Hommage, Hans!


Per-Axel KarlssonAnm: Ytterligare information om Hans och hans livsgärning finns hos Svampkonsulenternas riksförbund